Quiz

Vrije tijd - niveau 1+2+3

Deze quiz bevat telkens
25 willekeurig gekozen vragen
uit het thema ‘vrije tijd’,
niveau 1, 2 & 3.

Duid het juiste antwoord aan.
Je krijgt 3 minuten de tijd.

Je ziet meteen of je antwoord juist of fout is.

Klik telkens op ‘volgende’ om verder te gaan.

Start de quiz