Quiz

MIX Niveau 1, 2 & 3

Deze quiz bevat telkens
25 willekeurig gekozen vragen
uit alle thema’s,
niveaus 1, 2 en 3.

Duid het juiste antwoord aan.
Je krijgt 3 minuten de tijd.

Je ziet meteen of je antwoord juist of fout is.

Klik telkens op ‘volgende’ om verder te gaan.

Start de quiz