Getallen

10 Cijfers

0

nul

1

één

2

twee

3

drie

4

vier

5

vijf

6

zes

7

zeven

8

acht

9

negen

tellen tot 20

Luister naar de getallen van 1 tot 20.

Tellen tot 100

1

één

2

twee

3

drie

4

vier

5

vijf

6

zes

7

zeven

8

acht

9

negen

10

tien

11

elf

12

twaalf

13

dertien

14

veertien

15

vijftien

16

zestien

17

zeventien

18

achttien

19

negentien

20

twintig

21

eenentwintig

22

tweeëntwintig

23

drieëntwintig

24

vierentwintig

25

vijfentwintig

26

zesentwintig

27

zevenentwintig

28

achtentwintig

29

negenentwintig

30

dertig

31

eenendertig

32

tweeëndertig

33

drieëndertig

34

vierendertig

35

vijfendertig

36

zesendertig

37

zevenendertig

38

achtendertig

39

negenendertig

40

veertig

41

eenenveertig

42

tweeënveertig

43

drieënveertig

44

vierenveertig

45

vijfenveertig

46

zesenveertig

47

zevenenveertig

48

achtenveertig

49

negenenveertig

50

vijftig

51

eenenvijftig

52

tweeënvijftig

53

drieënvijftig

54

vierenvijftig

55

vijfenvijftig

56

zesenvijftig

57

zevenenvijftig

58

achtenvijftig

59

negenenvijftig

60

zestig

61

eenenzestig

62

tweeënzestig

63

drieënzestig

64

vierenzestig

65

vijfenzestig

66

zesenzestig

67

zevenenzestig

68

achtenzestig

69

negenenzestig

70

zeventig

71

eenenzeventig

72

tweeënzeventig

73

drieënzeventig

74

vierenzeventig

75

vijfenzeventig

76

zesenzeventig

77

zevenenzeventig

78

achtenzeventig

79

negenenzeventig

80

tachtig

81

eenentachtig

82

tweeëntachtig

83

drieëntachtig

84

vierentachtig

85

vijfentachtig

86

zesentachtig

87

zevenentachtig

88

achtentachtig

89

negenentachtig

90

negentig

91

eenennegentig

92

tweeënnegentig

93

drieënnegentig

94

vierennegentig

95

vijfennegentig

96

zesennegentig

97

zevenennegentig

98

achtennegentig

99

negenennegentig

100

honderd